fbpx

Klipsch เผยโฉมลำโพงไร้สายระดับ Reference รุ่นใหม่ รองรับเทคโนโลยี WiSA

Klipsch ผู้ผลิตลำโพงชื่อดังจากอเมริกาประกาศเป็นผู้ผลิตลำโพงรายต้น ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบมัลติแชนเนล WiSA แต่ลำโพงในซีรีส์ Reference Premiere HD ที่ออกมาก่อนหน้านี้จำเป็นต้องอาศัยกล่องเชื่อมต่อสัญญาณ ทำให้การใช้งานและราคายังเป็นอุปสรรคในการได้รับความนิยมแพร่หลายไปในคนหมู่มาก

อ่านต่อ