fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2565

(กรุงเทพ / 25 ต.ค. 65) – บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี ผู้ผลิตสินค้ากล้องดิจิตอล เครื่องเสียงติดรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์โซนี่ เพื่อจัดจำหน่ายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ได้คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2565 ประเภทความเป็นเลิศด้านการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management) จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

อ่านต่อ