fbpx

Professional Portrait

PR NEWS

vivo ชูจุดยืนที่สุดเรื่องพอร์ตเทรต เก็บทุกโมเมนต์ประทับใจให้คมชัดทุกรายละเอียด ผ่านเทคโนโลยีการถ่ายภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 6 กุมภาพันธ์ 2567 – การถ่ายภาพพอร์ตเทรต หรือภาพถ่ายบุคคล เป็นหนึ่งในวิธีการเก็บรักษาความทรงจำอันล้ำค่าที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากต้องอาศัยกล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพและเทคนิคเฉพาะทาง

อ่านต่อ
#vivoที่สุดเรื่องพอร์ตเทรต
EXPERIENTHOW TORECOMMENDED

ลองใช้งานสมาร์ตโฟน vivo “ตัวเลือกสมาร์ตโฟนที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต”

ในยุคที่เราใช้สมาร์ตโฟนเป็นมากกว่าแค่อุปกรณ์สื่อสาร ในชีวิตประจำวันเราอาจใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสร้างสรรค์งาน เพื่อความบันเทิง หรือเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพความทรงจำในวาระต่าง ๆ เอาไว้

อ่านต่อ