fbpx

บ๊อช จับมือสภาลมหายใจเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ

กรุงเทพฯ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 – บ๊อช เดินหน้าช่วยเหลือการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิจัย “บ้านสู้ฝุ่น” โครงการบ้านต้นแบบที่ริเริ่มโดย สภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการจัดการพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกพรรณไม้สู้ฝุ่นภายในครัวเรือนเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศรุนแรงที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

อ่านต่อ

Samsung ส่งแคมเปญ “Bring Back Clean Air” คืนอากาศบริสุทธิ์อย่างครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ

กรุงเทพฯ (25 มกราคม 2564) –นับเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่คนไทยต้องพบเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีคุณภาพอากาศเป็นมลพิษสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก ส่งผลให้ระบบการหายใจมีการอักเสบ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง

อ่านต่อ