fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ภาพจาก macrumors

ผู้ใช้งาน YouTube Premium รับชมแบบ Picture-in-Picture ในอุปกรณ์ iOS ได้แล้ว (พร้อมวิธีการใช้งาน)

Google ได้เปิดตัวการสนับสนุนการรับชมในรูปแบบภาพซ้อนภาพ Picture-in-Picture (PiP) เป็นในเวลานี้ยังคงเป็นคุณลักษณะ “ทดลอง” สำหรับสมาชิก YouTube Premium ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูวิดีโอในหน้าต่างเล็ก ๆ บนหน้าจอได้ด้วยเมื่อปิดแอปฯ YouTube

อ่านต่อ