fbpx

Dirac Live กำลังจะมีให้ใช้ในเอวีรีซีฟเวอร์ของ Onkyo, Pioneer และ Integra

Dirac ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเสียงจากประเทศสวีเดนได้ประกาศว่าเตรียมจะนำเทคโนโลยีสิทธิบัตรที่ใช้ปรับแก้อะคูสติกห้อง (room correction) ที่มีชื่อว่า Dirac Live มาใช้กับเครื่องเอวีรีซีฟเวอร์รุ่นใหม่ของยี่ห้อ Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite และ Integra

อ่านต่อ