fbpx

nw-zx300

NEWS

Sony Walkman รุ่นใหม่จะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 5.0

เว็บไซต์ The Walkman Blog รายงานเครื่องเล่น Digital Audio Player ตระกูล Walkman รุ่นใหม่ของ Sony จะรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth 5.0

อ่านต่อ