fbpx

network audio bridge

NEWS

เปิดตัว iFi Zen Stream เครื่องเสียงทรานสปอร์ตสตรีมเมอร์รุ่นใหม่ในตระกูล Zen Series

iFi แบรนด์เครื่องเสียงสัญชาตอังกฤษประกาศเปิดตัว Zen Stream เครื่องเสียงทรานสปอร์ตสตรีมเมอร์รุ่นใหม่ในตระกูล Zen Series ทางเทคนิคแล้ว Zen Stream จัดเป็นเครื่องเสียงประเภท network audio bridge เพียงต่อดิจิทัลเอาต์พุตของเครื่องกับ DAC แยกชิ้นอีกเครื่อง ก็สามารถทำหน้าที่เป็น digital source ในชุดเครื่องเสียงได้แล้ว

อ่านต่อ