fbpx

National Credit Bank System

PR NEWS

กระทรวง อว. จับมือ SkillLane นำร่องคลังหน่วยกิตแห่งชาติ รับฝากและสะสมหน่วยกิต ตามประกาศระบบคลังหน่วยกิตใหม่ เริ่มใน 4 ม. ชั้นนำ

กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2565 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกความร่วมมือกับ SkillLane เปิดตัวโครงการนำร่องจัดทำคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อรองรับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อ่านต่อ