fbpx

NanoLED

ภาพจาก CNET
KNOWLEDGENEWSRECOMMENDED

รู้จักจอแสดงผล ‘NanoLED’ (QLED ที่แท้จริง) เทคโนโลยีการแสดงผลแห่งอนาคต

ในห้องปิดแห่งหนึ่งที่งาน CES บริษัท Nanosys ได้สาธิตจอแสดงผลแบบ QLED ที่แท้จริง หมายถึงการแสดงผลด้วยจุดควอนตัมดอตแบบเรืองแสงด้วยไฟฟ้า พร้อมชื่อเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า ‘NanoLED’ (นาโนแอลอีดี) ซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ