fbpx
นายกัว ผิง ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย

ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย เสนอวิธีปฏิรูปกระบวนทัศน์ต่อเทคโนโลยีสามด้าน เสริมศักยภาพการแข่งขันระยะกลางและระยะยาว

บาร์เซโลนา, ประเทศสเปน, 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 – นายกัว ผิง ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ยกล่าวภายในงาน MWC Barcelona 2022 ว่าบริษัทฯ จะสานต่อยุทธศาสตร์เชิงโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และเพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ไปกับเทคโนโลยีพื้นฐานมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ