fbpx
นายเดวิด หลี่ ประธานของหัวเว่ย ประจำยุโรปตะวันตก กล่าวเปิดการประชุม

หัวเว่ยพร้อมหนุนเทคโนโลยี ICT สีเขียวรักษ์โลก ภายในงาน MWC Barcelona 2021

บาร์เซโลนา สเปน 2 กรกฎาคม 2564 – นายเดวิด หลี่ ประธานของหัวเว่ย ประจำยุโรปตะวันตก กล่าวว่า หัวเว่ยพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อผลักดันเป้าหมายสีเขียวของสหภาพยุโรปในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายในการประชุม Huawei Day 0 Green Forum ณ งาน MWC Barcelona 2021 ซึ่งมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นวิธีการที่อุตสาหกรรม ICT จะสามารถส่งเสริมแผนนโยบาย Green Deal ของสหภาพยุโรป

อ่านต่อ