fbpx

ซินโนโลยีเปิดตัว MR2200ac เราเตอร์เทคโนโลยี Mesh ตัวแรกในประเทศไทย

ซินโนโลยี อิงค์ (Synology® Inc.) ได้เปิดตัวเราเตอร์ MR2200ac เราเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Mesh ตัวแรกที่รองรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ Wi-Fi (WPA3) เพื่อให้ทุกบ้านมีไวไฟที่รวดเร็ว ลื่นไหล และครอบคลุมทุกตารางเมตรของบ้านตลอดการใช้งาน

อ่านต่อ