[Classic Review] MISSION : SX2 “เฉิดฉายความเป็นดนตรี”

พูดถึงลำโพงยี่ห้อมิสชัน (Mission) นี่คือลำโพงยี่ห้อแรก ๆ ที่ผมให้ความสนใจตอนที่เริ่มจริงจังกับการเล่นเครื่องเล่นเครื่อง แม้ว่าจะเคยฟังลำโพงอื่นมาบ้างก็ตามแต่ Mission : 731 Pro ในอดีตก็ทำให้ผมได้รู้จักจริง ๆ ว่าลำโพงเสียงดีในราคาจับต้องได้ (ง่าย) นั้นควรจะเป็นอย่างไร

อ่านต่อ