fbpx

Mission เปิดตัวลำโพงรุ่นใหม่ LX Series MkII

Mission ผู้ผลิตลำโพงไฮไฟแบรนด์เนมสัญชาติอังกฤษ ประกาศเปิดตัวลำโพง LX Series MkII รุ่นใหม่สายต่อความสำเร็จต่อจากลำโพง LX Series รุ่นแรก

อ่านต่อ