fbpx

Spotify HiFi ไม่ต้องรอแล้ว แม้แต่ CEO ของ Spotify ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร

หลังจากที่มีข่าวว่า Spotify ผู้ให้บริการสตรีมเพลงชื่อดังจะเริ่มให้บริการสตรีมเพลงด้วยคุณภาพเสียงในระดับ lossless (Spotify HiFi) ซึ่งให้คุณภาพเสียงเทียบเท่าการฟังจากแผ่นซีดีในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีสิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้น จนทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า เมื่อไร ?

อ่านต่อ