Samsung ร่วมกับ KT SkyLife ออกอากาศวิดีโอ 8K ผ่านดาวเทียมได้เป็นผลสำเร็จ

Samsung ร่วมกับสถานี KT SkyLife ทดลองออกอากาศสัญญาณภาพวิดีโอที่ความละเอียด 8K ได้เป็นผลสำเร็จ โดยอาศัยเทคโนโลยีล่าสุดในการบีบอัดสัญญาณภาพ

อ่านต่อ