fbpx

iFi GO pod

NEWS

เปิดตัว iFi GO pod เปลี่ยนหูฟังอินเอียร์ตัวโปรดให้เป็นหูฟังไร้สาย hi-res ที่ใช้งานสะดวกมากขึ้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนหูฟังอินเอียร์แบบมีสายของคุณให้เป็นคู่แบบไร้สาย (พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษ) ล่าสุด iFi Audio มีทางเลือกที่น่าสนใจอย่าง iFi GO pod

อ่านต่อ