fbpx

huawei ut usa

NEWS

Huawei ถอนฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ หลังได้รับอุปกรณ์ที่ถูกยึดไปนาน 2 ปีกลับคืน

เซิ่นเจิ้น ประเทศจีน/ 11 กันยายน 2562 – วานนี้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ ยูเอสเอ อิงค์ (HT USA) บริษัทลูกของหัวเว่ยในสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการถอนฟ้องกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่บริษัทได้ยื่นฟ้องไปเมื่อเดือนมิถุนายนก่อนหน้า

อ่านต่อ