fbpx

huawei galileo 5g online live tour

NEWS

หัวเว่ยโชว์เทคโนโลยีชั้นนำจากงาน HUAWEI Galileo 5G Online Live Tour เผยเทรนด์ใหญ่ 5G ระดับโลกที่น่าจับตา

หัวเว่ยย้ำจุดยืนผู้นำเทคโนโลยี 5G ระดับโลกจากงาน Huawei Galileo 5G Online Live Tour ณ กรุงปักกิ่ง เผยเทรนด์ 5G เปลี่ยนผ่านจากมาตรฐาน TDD มาเป็นการผสมผสานระหว่างหลักปฏิบัติ TDD และ FDD เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายแบบ B2B ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

อ่านต่อ