fbpx

HUAWEI CLOUD Developer Contest

NEWS

หัวเว่ยจัดแข่งขันนักพัฒนาเทคโนโลยีบนคลาวด์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งสนับสนุนยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านไอซีทีสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ, 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน HUAWEI CLOUD Developer Contest เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อค้นหาและสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพของไทยทั้งระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ