HUAWEI เสริมพลังดิจิทัลให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียน

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19และสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา หนึ่งในเครื่องมือที่อาจเป็น “ทางลัด” ให้ประเทศหนึ่ง ๆ ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าประเทศอื่นก็คือ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่สามารถเข้ามาเพิ่มศักยภาพหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคเศรษฐกิจให้กับประเทศนั้นไปอย่างสิ้นเชิง

อ่านต่อ

หัวเว่ยจัดแข่งขันนักพัฒนาเทคโนโลยีบนคลาวด์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งสนับสนุนยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านไอซีทีสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ, 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน HUAWEI CLOUD Developer Contest เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อค้นหาและสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพของไทยทั้งระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ

หัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์หนุนเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย เผยโฉมสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะในงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 HUAWEI CLOUD & CONNECT เน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมโครงข่ายพื้นฐาน และอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกในประเทศไทยให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT ตอบรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0”

อ่านต่อ

หัวเว่ยเสริมศักยภาพไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน ด้วยการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี

[กรุงเทพฯ, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563] ในยุคแห่งดิจิทัล เทคโนโลยี CLOUD AI และ 5G มีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยังมีบทบาทสำคัญแก่การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

อ่านต่อ