fbpx

Intel เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ Intel XPU เจาะกลุ่มผู้ใช้งาน HPC และ AI

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 29 มิถุนายน 2564 – อินเทลได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ในงานประชุมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ (ISC) ประจำปี 2564 โดยอินเทล ได้เปิดเผยข้อมูลทางเทคโนโลยีหลากหลายด้าน รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรและการสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (Customer Adoption)

อ่านต่อ