fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Apple เคยคิดจะทำลำโพง HomePod ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

มีรายงานของนาย Mark Gurman ผู้สื่อข่าวคนดังของ Bloomberg เผยว่าครั้งหนึ่งบริษัท Apple เคยคิดทำลำโพง HomePod ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กล่าวกันว่าทางบริษัทมีอุปกรณ์ต้นแบบที่ใกล้เคียงกับการผลิตวางจำหน่ายจริง ๆ แล้วด้วย ก่อนที่สุดท้ายแล้วความคิดนี้ได้ถูกพักไปก่อน

อ่านต่อ