fbpx

Hi-Res Audio กำลังเติบโตในตลาดสตรีมมิ่ง มีอุปกรณ์รองรับมากกว่า 80 ยี่ห้อ

อุตสาหกรรมเพลงมีการขยับตัว จากรูปแบบการดาวน์โหลดแบบเดิมๆ ไปสู่การสตรีมมิ่ง เนื่องด้วยการกระตุ้นให้รูปแบบการสตรีมมิ่งแบบใหม่รองรับรายละเอียดข้อมูลที่สูงขึ้น

อีกทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ทางด้านออดิโอ ก็มีหลากหลายบริษัทขานรับการให้บริการสตรีมมิ่งแบบ Hi-Res Audio ดังจะเห็นได้จากภายงาน CES ที่ผ่านมา

อ่านต่อ