fbpx

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด Huawei Cloud “เมื่อ COVID-19 มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ไม่ใช่กับ AI”

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด Huawei Cloud “เมื่อ COVID-19 มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ไม่ใช่กับ AI” โดยเตรียมพบกับ

โซลูชั่นและประสบการณ์ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากระบบคลาวด์ Grandomics ซึ่งเป็นการตรวจจับไวรัสแบบพกพาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์ของจีโนมโดยการใช้เทคโนโลยี 5G ผสานงานกับ Huawei Cloud

อ่านต่อ