fbpx

Grab เปิดตัว GrabAssist ในประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ

แกร็บ (Grab) ประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) จัดงานเปิดตัวบริการแกร็บแอสซิสท์  (GrabAssist) บริการใหม่เพื่อให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยบริการใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้รับการเดินทางที่อย่างสะดวกสบาย การเปิดตัวบริการ “แกร็บแอสซิสท์” เป็นส่วนหนึ่งของงานวันคนพิการสากลประจำปี…

อ่านต่อ