fbpx

แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัว ‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ โครงการส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนก้าวต่อไปของผู้คนในสังคม

แกร็บ ประเทศไทย ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวโครงการ ‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของแกร็บที่มุ่งยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย

อ่านต่อ