fbpx

จอมือถือรุ่นใหม่อาจแตกยากขึ้นเมื่อ Corning เปิดตัว “Gorilla Glass 6” ที่คุยว่าแกร่งกว่าเดิม

คอร์นนิง “Corning” ผู้ผลิตกระจกหน้าจอมือถือชื่อดัง Gorilla Glass เปิดตัว “Gorilla Glass 6” โอ่เป็นวัสดุป้องกันความเสียหายจากการหล่นกระแทกที่ไม่เคยมีมาก่อน และยังป้องกันความเสียหายจากการตกหล่นได้ในระยะความสูงที่มากกว่าเดิม ทางคอร์นนิงยืนยันว่า Gorilla Glass 6 นั้นเป็นกระจกที่มีความทนทานมากที่สุดในเวลานี้ ผลิตขึ้นจากวัสดุที่ผ่านการคัดสรรค์ทางวิศวกรรมแล้วว่าสามารถทนทานต่อการหล่นกระแทกได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจและเก็บข้อมูลสถิติที่บอกว่าคนเรามักจะทำมือถือหล่นโดยเฉลี่ยคนละประมาณ 7 ครั้งต่อปี…

อ่านต่อ