fbpx

Dynaudio ย่อส่วนเทคโนโลยีลำโพงรุ่นรองท็อปมาใส่ไว้ในลำโพงระดับกลางรุ่นใหม่ Evoke

ลำโพง Evoke Series ใหม่จาก Dynaudio ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงบางอย่างที่มีอยู่ในลำโพงรุ่นไฮเอ็นด์ของ Dynaudio ย่อส่วนมาใช้ในลำโพงรุ่นนี้ ลำโพงในอนุกรม Evoke ประกอบไปด้วย ลำโพงวางขาตั้ง 2 รุ่น (Evoke 10 และ 20), ลำโพงตั้งพื้น 2…

อ่านต่อ