Samsung Galaxy S10 อาจมาพร้อมชิปหน่วยความจำรุ่นใหม่ความจุ 1TB!

จากที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่า Samsung ได้พัฒนาหน่วยความจำแบบใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า eUFS (embedded Universal Flash Storage) ล่าสุดพวกเขาได้ออกมาประกาศผ่านสื่อแล้วว่า การพัฒนา eUFS ความจุ 1TB สำหรับใช้งานในสมาร์ทโฟนประสบความสำเร็จด้วยดีและกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้ว

อ่านต่อ