fbpx

เปิดตัว iFi Zen Stream เครื่องเสียงทรานสปอร์ตสตรีมเมอร์รุ่นใหม่ในตระกูล Zen Series

iFi แบรนด์เครื่องเสียงสัญชาตอังกฤษประกาศเปิดตัว Zen Stream เครื่องเสียงทรานสปอร์ตสตรีมเมอร์รุ่นใหม่ในตระกูล Zen Series ทางเทคนิคแล้ว Zen Stream จัดเป็นเครื่องเสียงประเภท network audio bridge เพียงต่อดิจิทัลเอาต์พุตของเครื่องกับ DAC แยกชิ้นอีกเครื่อง ก็สามารถทำหน้าที่เป็น digital source ในชุดเครื่องเสียงได้แล้ว

อ่านต่อ