fbpx

หัวเว่ยขับเคลื่อนความเสมอภาค มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

[เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563] นายเคน หู รองประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยเผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของหัวเว่ยด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิดการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ TECH4ALL ในงานสัมมนาผ่านเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการศึกษาระดับโลก (Global Education Webinar) ที่ใช้ชื่อว่า “ขับเคลื่อนความเสมอภาคและคุณภาพด้วยเทคโนโลยี (Driving Equity and Quality with Technology)” ย้ำ “การเชื่อมต่อโรงเรียนและการพัฒนาทักษะคือ 2 แนวทางหลักสำหรับหัวเว่ย เพื่อปรับปรุงความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษา”

อ่านต่อ