fbpx

กระทรวงดิจิทัลฯ​ พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ภายในงาน MWC Shanghai 2021 (Mobile World Congress Shanghai 2021) ซึ่งเป็นงานสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรรมในระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มุ่งผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ

HUAWEI เสริมพลังดิจิทัลให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียน

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19และสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา หนึ่งในเครื่องมือที่อาจเป็น “ทางลัด” ให้ประเทศหนึ่ง ๆ ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าประเทศอื่นก็คือ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่สามารถเข้ามาเพิ่มศักยภาพหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคเศรษฐกิจให้กับประเทศนั้นไปอย่างสิ้นเชิง

อ่านต่อ

หัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์หนุนเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย เผยโฉมสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะในงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 HUAWEI CLOUD & CONNECT เน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมโครงข่ายพื้นฐาน และอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกในประเทศไทยให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT ตอบรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0”

อ่านต่อ

หัวเว่ยเสริมศักยภาพไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน ด้วยการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี

[กรุงเทพฯ, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563] ในยุคแห่งดิจิทัล เทคโนโลยี CLOUD AI และ 5G มีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยังมีบทบาทสำคัญแก่การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

อ่านต่อ

HUAWEI ผสาน 5 เทคโนโลยีหลัก ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Hub แห่งอาเซียน

กรุงเทพ, 2 พฤศจิกายน 2563 – ภาวะการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญในขณะนี้ หนึ่งในกุญแจสำคัญที่อาจเป็นคำตอบสำหรับเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระดับประเทศได้คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)”

อ่านต่อ