fbpx

Delta Energy Management Solution

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (ที่มาของภาพ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
PR NEWS

Delta แนะนำเทคนิคการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท พร้อมช่วยดูแลโลกด้วยโซลูชันโรงงานสีเขียว   

การบริหารจัดการพลังงานที่ดีขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการดี ๆ ที่สามารถช่วยบริษัทผู้ผลิตลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ ในแต่ละวัน โรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถถหลีกเลี่ยงได้ด้วยระบบการจัดการพลังงานง่าย ๆ

อ่านต่อ