fbpx

data center

PR NEWS

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แนะแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ให้ทันสมัย

อุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการปรับสู่กระบวนการดิจิทัลอีกทั้งความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายระบบดาต้าเซ็นเตอร์ในทั่วโลก จะเติบโตถึง 226 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ โดยเติบโตสูงถึง 11 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

อ่านต่อ