fbpx

Conversational Awareness

KNOWLEDGE

รู้จัก Apple Adaptive Audio คุณสมบัติใหม่เตรียมใช้งานในหูฟัง AirPods Pro 2

มีหลายสิ่งอย่างที่ถูกแนะนำให้งาน Apple WWDC 2023 ในปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาหมาด ๆ จากมุมมองด้านเทคโนโลยีระบบเสียง การเปิดเผยที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งจากในงานมาในรูปแบบของเทคโนโลยี Adaptive Audio ของ Apple ที่เตรียมถูกนำมาใช้งานกับหูฟัง AirPods Pro 2

อ่านต่อ