fbpx

CMU

PR NEWS

หัวเว่ยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ 5G สำหรับระบบการแพทย์ทางไกล

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

อ่านต่อ