fbpx

cloud storage

NEWS

HUAWEI CLOUD หนุนภาคธุรกิจไทยสู้วิกฤติโควิด-19 ส่งมอบบริการ HUAWEI CLOUD ให้องค์กรไทยใช้ฟรี

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนภาคธุรกิจในประเทศไทยให้เดินหน้าต่อท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการส่งมอบบริการโซลูชัน HUAWEI CLOUD ให้องค์กรในไทยใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนานถึง 3 เดือน ร่วมช่วยเหลือภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ