fbpx

cloud ai

NEWS

หัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์หนุนเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย เผยโฉมสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะในงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 HUAWEI CLOUD & CONNECT เน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมโครงข่ายพื้นฐาน และอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกในประเทศไทยให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT ตอบรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0”

อ่านต่อ
NEWS

หัวเว่ยเสริมศักยภาพไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน ด้วยการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี

[กรุงเทพฯ, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563] ในยุคแห่งดิจิทัล เทคโนโลยี CLOUD AI และ 5G มีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยังมีบทบาทสำคัญแก่การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

อ่านต่อ