fbpx

chuang 2020

NEWS

WeTV ชูกลยุทธ์การสร้าง “ประสบการณ์ร่วม” แบบ Online Only รับกระแส New Normal

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า New Normal ดังนั้น WeTV ในฐานะผู้นำการให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแอปพลิเคชัน ได้เดินหน้าตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมความบันเทิงแห่งเอเชีย เน้นวางกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ผสานจุดแข็ง ด้านเทคโนโลยีของบริษัทแม่ “เทนเซ็นต์ ประเทศไทย” ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อ่านต่อ