fbpx

choetech tc42c

EXPERIENTREVIEW

ลองใช้งาน Choetech : TC42C Multi-Port USB Charger with USB-C Ports

เมื่ออุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ ในยุคนี้หลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ปัญหาหนึ่งที่เชื่อเหลือเกินว่าหลายครอบครัวเคยประสบพบเจอโดยเฉพาะครอบครับที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคน นั่นคือ การแย่งเต้าเสียบ (ปลั๊กไฟ) เพื่อจะใช้เสียบที่ชาร์จไฟกัน เพราะปลั๊กที่ว่างอยู่มันมีน้อยกว่าอุปกรณ์ที่สมาชิกในบ้านจะเอามาชาร์จ

อ่านต่อ