fbpx

How to ใช้ Apple Watch เป็นหน้าจอเวลาถ่าย vlog ด้วยกล้องหลังของไอโฟน

ก่อนหน้านี้ไม่นานใน keynote แนะนำคุณสมบัติใหม่สำหรับ Apple Watch ได้พูดถึงความสามารถในการใช้ Apple Watch ทำหน้าที่เป็นรีโมตคอนโทรลสำหรับกล้องถ่ายรูปในไอโฟน นอกจากการใช้ในเวลาถ่ายภาพนิ่งได้แล้ว คุณสมบัตินี้ยังมีประโยชน์ในเวลาถ่ายวิดีโอด้วย โดยเฉพาะการถ่าย vlog ด้วยกล้องหลังของไอโฟน

อ่านต่อ