fbpx

c-3

REVIEW

รีวิว NHT : C-3 “เมื่อตัวจริงก็ยังคงเป็นตัวจริง”

ในโลกของเครื่องเสียงไฮไฟเรื่องของอัตลักษณ์มักจะพบเห็นได้ในยี่ห้อเก่าแก่หลายยี่ห้อ แต่บางครั้งเมื่อธุรกิจถูกเปลี่ยนมือไป สิ่งเหล่านั้นพลอยเลือนหายไปด้วย แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตลำโพงยี่ห้อ เอ็นเอชที ‘NHT’ จากสหรัฐอเมริกา เพราะลำโพง C-Series ซึ่งเป็นลำโพงซีรีย์ล่าสุดของพวกเขานั้นได้แสดงให้เห็นว่ามันยังคงได้รับการถ่ายทอดวิถี แนวคิด ตลอดจนวิทยาการที่ถือได้ว่าเป็นแก่นสาร ตกทอดมาจากลำโพงรุ่นคลาสสิกของเอ็น เอช ที เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน

อ่านต่อ