fbpx

boost with facebook

NEWS

‘Boost with Facebook’ โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

ในวันนี้ Facebook ประเทศไทย ได้จัดงาน ‘Leading with Inclusion’ เพื่ออัพเดทความคืบหน้าของโครงการ Boost with Facebook กับวิสัยทัศน์ก้าวนำด้านดิจิทัลด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วนในช่วงใกล้สิ้นปี ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ล่าสุดของโครงการฝึกอบรม Boost with Facebook ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ