fbpx

BMW iX3

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย
PR NEWS

ครั้งแรกกับการเดินทางไปสิงคโปร์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า บนเส้นทาง 4,100 กิโลเมตร กับบีเอ็มดับเบิลยู iX3

กรุงเทพฯ. ด้วยกระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน และกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก รวมถึงในประเทศไทยที่มีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีความกังวลถึงเครือข่ายสถานีชาร์จ การใช้งานเครื่องชาร์จและแอปพลิเคชัน สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างรอชาร์จ และข้อจำกัดอีกมากมายที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเดินทางไกล

อ่านต่อ