fbpx

bidc awards 2019

NEWS

BIDC Awards 2019 มอบรางวัลเกมไทยสุดฮอต เกมกระดาน x นักล่าสมบัติ กวาด 4 รางวัล

มหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน

อ่านต่อ