fbpx

Bangkok Design Week 2024

PR NEWS

เอปสันขนโปรเจคเตอร์ร่วมเปลี่ยนเมืองให้สนุก ! ด้วยเทคนิคแมปปิ้ง ในงาน Bangkok Design Week 2024

30 มกราคม 2567 – เอปสัน ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการฉายภาพระดับโลก เห็นความสำคัญจึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้ให้สามารถสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ

อ่านต่อ