fbpx

Apple ยอมรับ MacBook Air M2 และ MacBook Pro M2 รุ่นล่างสุด ใช้ SSD ที่ช้ากว่าจริง

Apple ยอมรับแล้วว่ายืนยันว่า MacBook Air M2 รุ่นล่างสุด มีการเลือกใช้งาน SSD หรือ Solid State Drive ที่มีความเร็วกว่ารุ่นอื่นจริง ๆ เช่นเดียวกับ MacBook Pro M2 ขนาด 13 นิ้ว

อ่านต่อ