fbpx

AIT

PR NEWS

Delta ร่วมกับ AIT ลงนาม MOU ในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 4 มีนาคม 2565 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) การฝึกอบรมของนักศึกษา AIT ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภูมิภาคของเดลต้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ